วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไดโนเสาร์สัตว์โลกดึกดำบรรพ์ได้สูญพันธุ์ไปเมื่อหลายร้อยปีก่อน

ก้น,จน'ใม่น่าจะสามารถ เชื่อมใยงr ชี้ให้เห็นถึงการปะติดปะต่ออย่างลวกๆ ของหลักฐานฟอสซิลบางชนิดเพื่อ ยืนยันว่าสัตว์เสือยคลานอย่างไดโนเสาร๊วิวัฒนากวรมว'■ป็นนย โดยอาลัย โครงกระดูกที่เรียกชื่อกันว่า “อาร์คีออฟเทอร์ริกช์” (Archaeopteryx) ทีไม่ ได้มีความสมบูรณ์พอที่จะหาข้อสรุปถึงความเป็นนกหรือความเป็น เรือยางลำใหญ่  ไดโนเสาร์จากเศษซากดังกล่าวได้เลย,ความพยายามฉุดกระชากลากถูให้ ซากปลาดึกดำบรรพ์บางชนิดอย่างเช่น “ปลาซีลาแคนซ์” (Coelacanthus) ให้ เข้ามาเชื่อมรอยต่อการวิวัฒนาการระหว่างปลากับสัตว์เลื้อยคลานที'แทบ  จะกลายเป็นการฉีกหน้าให้กับทฤษฎี “ดารํวิน” เมื่อมีการไปพบปลาชนิด นี้ว่ายังคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้สูญพันธุไปตามที่คาดและกลับมีนิสัยชอบอาดัย อยู่ในทะเลลึกจนไม่สามารถโผล่ขึ้นมาในระดับผิวนํ้าได้เลย,การนำเอา ซากหัวกะโหลกบางชิ้นมาเชื่อมต่อกับขากรรไกรของลิงอุรังอุตังแล้วแปร สภาพให้กลายเป็น “มนุษย์พิลท์ดาวน์” (Piltdown Man) เพื่อเชื่อมรอยต่อ การวิวัฒนาการระหว่างมนุษย์กับลิง,หรือแม้กระทั่งหลักฐานที่ถูกถือกันว่า เป็น “วิวัฒนาการในเวลาจริง” นั่นก็คือ การแสดงถึงร่องรอยการ วิวัฒนาการอันเนื่องมาจากความแตกต่างใน “จงอยปาก” ของ “นก พีนซ์”หรือนกกระจาบ ที่กระจัดกระจายอยู่ในแถบหมู่เกาะกาลาปาโกส ที่ “มิลตัน” ได้ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงความแตกต่างที่เกิดขึ้นใน “สปีชีสั” เดียวกัน หรือเป็นความแตกต่างซึ่งอยู่ภายใต้ “ขอบเขตจำกัด” ของสิ่งมี ชีวิตที่อยู่ในชนิดเดียวกัน ไม่ใช่ความแตกต่างที่สามารถดลบันดาลให้ “แมลงหวี่” กลายไปเป็น “ช้าง” หรือ “หมี” กลายไปเป็น “ปลาวาฬ” ...ที่ ทฤษฎีวิวัฒนาการต้องการลากจูงจินตนาการของใครต่อใครให้เป็นไป  ตามนั้น...ฯลฯแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านันก็คือว่า...ภาย,ใต้ความพยายามดึงเอาวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาให้เข้ามารองรับแนวคิดหรือกรอบความคิดของ ทฤษฎี “ดาร์วิน” เรือยางไวนิล  กันอย่างชุลมุนวุ่นวายนั้น ได้ก่อให้เกิดภาพความขัดแย้ง และความเห็นที่ไม่ลงรอยของนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากมายในแทบทุก  สาขา ที่แสดงให้เห็นถึงการดิ้นรนไม่ยอมรับกับสภาพการบังคับให้อยู่ ภายใต้กรอบความคิดเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน ไม่ต่างไปจากบรรดานัก วิทยาศาสตร์ที่ไม่ยอมรับวิธีการคำนวณอายุโลก หรือไม่ยอมรับการสรุป ตัดตอนเพื่อให้สารเคมีสามารถประกอบตัวเองจนกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิต โดยบังเอิญนั้นเอง...แม้กระทั่งการดึงเอาวิทยาศาสตร์ที่มีความซับช้อนในระดับ “ชีวโมเลกุล” เข้ามาสนับสนุนกรอบความคิดดังกล่าวด้วยการอ้างอิงถึง หลักฐานในระดับ “รหัสพันธุกรรม” ก็แล้วแต่ แต่การค้นพบใหม่ๆ ทาง วิทยาศาสตร์ที่มันได้ให้ข้อมูล,ข้อเท็จจริงเพื่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ สิ่งต่างๆ นอกจากจะไม่ได้เป็นไปตามกรอบความคิดเหล่านี้แล้ว มันกลับ ยิ่งทำให้เกิดความพยายามในการแหวกกรอบความคิดเหล่านี้กันอีก มากมาย ไปจนถึงขั้นที่ตั้งข้อลังเกตกันว่า ความเชื่อเดิมๆ ที่เชื่อว่า “สารเคมี” ที่เกาะอยู่บน “โครโมโซม” หรือที่เรียกกันว่า “ยีน” นั้น คือตัวการตัวเดียว เท่านั้นในการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรม...มันกลับไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นอีกต่อ ไปแล้ว สิ่งที่ชับซ้อนยิ่งไปกว่าองค์ประกอบของสารเคมีในการทำหน้าที่ เหล่านี้ มันอาจจะอยู่ลึกลงไปยิ่งกว่า “สสาร” หรือ “สิ่งที่ไม่ใช่สสาร” อาจ เรือยางสูบลม จะเป็นตัวการสำคัญที่เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนโครงข่ายของกระบวนการชีวิตกัน แทนที่...???นัก  “ชีวโมเลกุลวิทยา” ยุคใหม่อย่าง “ไมเคิล เดนตัน” ที่ได้เขียน หนังสือเรื่อง “วิวัฒนาการ-ทฤษฎีในช่วงวิกฤต” ถึงกับสรุปเอาไว้ว่า ถ้า หากนำเอาข้อมูลและการค้นพบใหม่ๆ ทางชีวโมเลกุลวิทยาในยุคหลังๆ ไป ให้กับฝ่ายตรงกันข้ามของ “ดาร์วิน” ตั้งแต่เมื่อศตวรรษที่แล้ว... “ความ

เรือยาง

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สมัยก่อนมีการนั่งสมาธิปลุกเสกเรือยางในทุกพื้นที่ที่มีเกจิ

วิปัสสนาจารย์ หลวงปูสิม พุทธจาโร
สำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่บนดอย ทางขึ้นลงเทปูนเปีนบันไดเดินได้ อุปกรณ์ทางน้ำ  สะดวกแต่ค่อนข้างสูง หลวงปูเคยเล่าไว้ว่าที่ถํ้าผาปล่องและถํ้าเชียง ดาวนี้ เปีนสถานที่ศักดิ๙สิทธิ้ให้สำรวมระวัง รักษาความสงบ ไม่ร้องรำ ทำเพลง เล่นตลกคะนอง เพราะเคยมีพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพระพุทธ- เจ้ากกุสันโธ พระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคม พระอรหันต์สมัย พระกัสสโป และพระอรหันต์สมัยพระพุทธโคดม มาบำเพ็ญเพียรและ ละสังขารอยู่หลายองค์ การนั่งภาวนาที่นี่จะทำเหมือนสมัยที่หลวงปู บังอยู่ คือ ท่านจะให้ทุกคนที่ไปภาวนานั่งสมาธิเพชรฟังเทศน์ ด้วย เหตุผลว่า
เรือยางลำใหญ่ “การนั่งสมาธิเพชรifนเป็นการ7เกฝนคนเราให้เกิด ความตั้งใจนั่น”
24.    วัดปาสาละวัน
ที่อยู่    อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อพุธ ฐานโย
วันที่ 1-5 ของทุกเดือน จะมีการอบรมการปฏิบัติแก่อุบาสก อุบาสิกาที่ใต้ศาลา และบนวิหารชั้น 2 โดยจะมีพระให้การอบรม
25.    วัดสมเด็จแดนสงบ (แสงธรรมเวฬุราราม)
ที่อปู    99ซอย 19ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศ้พฑ์ 0-44214-134,0-44214-869-70 วิปัสสนาจารย์ พระครูภาวนาวิสิฐ แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4
26.    วัดปาวะภูแก้ว
ที่อยู่    ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนคร
ราชสีมา
แนวปฏิบัติ     เรือยางไวนิล แนวหลวงปูเสาร์ -หลวงปูมั่น ภาวนา “พุทโธ”
วัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีต้นไม่ใหญ่น้อยมาก สถานที่เงียบ สงบ สวยงาม มีอาคารอบรมขนาดใหญ่ สำหรับผู้มาทำสมาธิเป็นหมู่ คณะ
ปีสติ มีรอยยิ้ม ปีสมาธิ
ปีปัญญา ปีความสุข ปีความสำเร็จเรือยาง

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การดื่มไวน์กับการดื่มเบียร์แตกต่างกันอย่างไร

ถื่มไวน์แถจกันมั้ยไวน์แดงนี่รสชาติดีจริงๆ นะ กลิ่นก็หอมด้วย ฉันล่ะชอบจริงๆ แถม ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย เท่าที่ฉันเคยรู้มานะ เอ้า ชนแก้ว’ คุณแฮงค์ ชวนวิสัชนาดื่มไวน์เป็นเพื่อนค่ะ ทั้งที่ใจจริงไม่อยากจะดื่มเลย แต่เห็นว่าไวน์ ขวดนี้แพงมากมาก งั้นขอชิมหน่อยละกันนะ ว่าแต่คุณแฮงค์รู!ด้ไงว่าดีต่อ สุขภาพนายรู!ดีไงว่าไวน์แดงมีประโยชน์กับนายจริงๆ มีหลักฐานหรือไง ไม่ คิดบ้างเหรอว่า ถ้าดื่มมากเกินไปมันจะกลายเป็นโทษมากกว่า อย่างที่เขาพูด กันว่า ทุกอย่างต้องมีความพอดี มากไปก็ไม่ดี น้อยไปก็ไม่ดี ดูอย่างฉันสิ เพิ่ง อุปกรณ์ดักฟัง ใหญ่ไปใซ่เรออเล็ก เล็กไม่ใซ่เรอง่ใหญ่สงสัยใช่มั้ยค ะว่ามันคืออะไรใหญ่ๆ เล็กๆ เนี่ย ก็คุณแฮงค์แหละค่ะ ดั้นมา ถามวิสัชนาว่าชอบใหญ่ๆ หรือชอบเล็กๆ มากกว่ากัน ช่างไม่เห็นใจสาวน้อย ตากลมโตใสชื่อคนนี้บ้างเลย วิสัชนาจะไปตอบได้ยังไงล่ะคะ ว่าชอบแบบไหน มากกว่ากัน ก็วิสัชนายังไม่มีแฟนนี่เจ้าคะ แล้วจะไปรู!ด้ยังไงว่าเล็กกับใหญ่ มันต่างกันตรงไหน เอ แล้ววิสัชนารู!ต้อย่างไรนิว่ามันคืออะไรไอใหญ่ๆ เล็กๆ ที่ว่า ก็แอบถามคุณแฮงค์เอาน่ะค่ะก็เลยได้คำตอบว่ามันคือ แขนไม่ใช่ละ มัน คืออวัยวะเพศของผู้ชายต่างหากเล่า แต่วิสัชนาก็ใจดีอีกตามเคยล่ะค่ะ เพียรพยายามหาค่าตอบมาให้แก จนได้ ฟังให้แนะคุณแฮงค์ สำหรับสุภาพสตรีทั้งหลายมักจะมีความเห็นตรง กันว่า ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญและไมรูลีกว่าตัวเองมีปมด้อยแต่อย่างใดไม่ว่า สามีตัวเองจะมีอุปกรณ์ช่วยให้ลูกเกิดใหญ่หรือเล็ก ขอให้ลีลาดีเป็นพอ เอ๊ย ไม่ใช่ค่ะ ขอให้รักเธออย่างจริงใจก็พอ แล้วก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ดักฟังรุ่นจิ๋ว  อีกเยอะ แยะที่สำคัญกว่าขนาดของ “น้องชาย” เจ้าค่ะคุณแฮงค์ว่าแต่ว่าคุณแฮงค์เจ้าคะ ถามวิสัชนาแล้วไม่คิดอยากบอกวิสัชนาบ้างเหรอคะ ว่าน้องชายคุณแฮงค์มีลักษณะยังไง น่ากลัวมั้ย แล้วต้องดูยังไงถึงจะรู้ว่าใหญ่ หรือเล็ก เผื่อวันนึงมีหนุ่มหล่อรวยเพอร์เฟกต์ทุกอย่างมาตกหลุมรักที่ วิสัชนาขุดไว้มาหลายสิบปี วิสัชนาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ต้อนรับน้อง ชายเค้าล่วงหน้า ได้มั้ยคะคุณแฮงค์ฃาดื่มไปแก้วเดียวเอง ยังไม่ได้เปลี่ยนแก้วเลย เห็นปาว ” วิสัชนาที่เพิ่งชิมไวน์ ราคาแพงไปประมาณ 10 รอบ ก็ถามสวนกลับไปทันอย่างอารมณ์ดี (หรือ เมาก็ไม่รู้)ความจริงเป็นอย่างไรนั้น คงต้องมาช่วยกันหาข้อมูลยืนยันด้วยกัน แล้วล่ะค่ะ ความจริงแล้ว เท่าที่วิสัชนาเคยอ่านผ่านๆ ตาในหนังสือเล่มหนึ่ง บอกไว้ว่าไวน์แดงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันเลือดก่อตัว เป็นก้อนและช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งได้แล้วในที่สุดวิสัชนาก็มีข่าวดีให้กับคุณๆ ผู้อ่านค่ะ เพราะจากหลักฐานทางประวัติ ศาสตร์นมนานมาแล้ว มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า ไวน์มีคุณสมบัติที่ดีทางการ แพทย์จริงๆ บางคนเชื่ออย่างมั่นอกมั่นใจว่า ไวน์มีส่วนสำคัญกับอวัยวะหลาย อย่างในร่างกายของพวกเขา ขณะที่นักชีววิทยาบางคนก็ออกมาบอกว่า ดักฟังไร้สาย ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่มิ!ประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยบำรุง สุขภาพได้มากที่สุดจริง ๆ ถ้าเทึยบถ้บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทอื่นๆนอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มาช่วยยืนยันอีกแรงหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับความจริงที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลาง ไม่มากจนเกินไปถึงขั้นเมามาย โดยเฉพาะ การดื่มไวน์แดง เพราะจากผลการศึกษาพบว่า ไวน์แดงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง มากในการลดความเลี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอย่างที่วิสัชนาเคยอ่านเห็นคุณแผ่านตามาจริงๆ ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการที่เรียกทางการแพทย์ว่า “atherosclerosis” ซึ่งหมายถึง การสะสมของไขมันบริเวณผิวหน้าและ หลอดเลือด

เครื่องดักฟัง

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

cheat on Part2 นอกใจต้องตายเพราะผิดคำสาบาน

แล้วนํ้าตาแห่งความเสียใจก็ไหลพรากออกมาโดยไม'รู้ตัว
หญิงสาวกล่าวออกมาด้วยเสียงสะอื้น เมื่อตระหนักชัดแล้วว่าสามี ของตนได้แอบมีสัมพันธ์สวาทกับหญิงสาวท้องถิ่นขณะที่มาทำงานอยู่ บาร์โหนแก้ปวดหลัง
“มันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะศรัน...ทำไมคุณถึงได้ทำกับจิตอย่าง
เธอคาดคั้นขึ้นอีกเพื่อจะได้รู้คำตอบจากปากของสามี
“จิต...ผมขอโทษ ผมขอโทษอย่างมากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น แต่ทุกอย่าง มันก็ได้เกิดขึ้นแล้ว เรามาค่อยๆ พูดจากันดีกว่านะ”
ครันพยายามวิงวอนร้องขอความเห็นใจกับผู้เป็นภรรยา
“ใช่...ไหนๆ ฉันก็ได้ชื่อว่าเป็นเมียของพี่ศรันเหมือนกัน คุณคงไม' รังเกียจที่ฉันจะอยู่ด้วยระหว่างการตกลงของเราทั้งสามคน”
หญิงสาวซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมียน้อยของศร้นพูดขึ้นด้วยนํ้าเสียงเย้ยหยัน บาร์โหนลดความอ้วน ท่าทางของเธอดูจะเอาเรื่องไม่เบาเลยในสายตาของจิตตรี
“ฉันว่าเรื่องนี้คุณอย่ามาเกี่ยวข้องเลยดีกว่า ฉันกำลังคุยกับสามีของ ฉัน คนอื่นไม่เกี่ยว คุณรีบกลับไปเสียเถอะ”
จิตตรีพูดขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยว พร้อมกับจับจ้องมองไปยังหญิงสาว คนนั้นด้วยสายตาพร้อมจะเอาเรื่องโดยไม่หวั่นเกรง
‘‘ไฝเอาน่า...ต้อย...คุณอยู่เฉยๆ ไว้ก่อน” ศร้นปรามหญิงสาวผู้เป็น ภรรยาน้อย
“เรื่องอะไรกันคะ ต้อยก็เป็นเมียคุณเหมือนกันนะ ต้อยต้องมีสิทธบาร์โหนเพิ่มความเเข็งแกร่ง ในตัวคุณบ้างเหมือนกัน เรื่องอะไรต้อยต้องไปด้วย” หญิงสาวขึ้นเสียง
“อย่ามาทำเป็นพูดไม'รู้เรื่อง ถ้าขอร้องแค่น[ม,ฟังกัน คุณก็ควรออก ไปจากที่นี่ได้แล้ว”
ศร้นชักมีโมโหซึ่งมันก็ได้ผลทันตาเห็น หญิงสาวหอกข้างแครรีบ สะบัดร่างเดินออกจากบ้านพักหลังนั้นไปในทันที
“ดูแลผัวคุณให้ดีๆ ก็แล้วกัน ถ้าพลาดเมื่อไหร่ละก็ ฉันไม'ปล่อย แน่ คนอย่างฉันไมมีวันแพ้หรอก จำไว้...”
หญิงสาวผู้เป็นภรรยาน้อยกล่าวด้วยความอาฆาต นัยน์ตาของเธอ เต็มไปด้วยความชิงชังระคนริษยาต่อจิตตรี
คำพูดของหญิงสาวทำให้จิตตรีอยากจะกรีดร้องออกมาดังๆ ด้วย ความโมโห แต่ความเป็นผู้ดีของเธอยังมีมากพอที่จะไม่แสดงกิริยาถ่อยๆ อย่างนั้นออกมา บาร์โหน
ครันเดินเข้ามาโอบร่างของจิตตรีเอาไว้ เขาพรํ่าขอโทษเธอครั้งแล้ว ครั้งเล่า พยายามแสดงให้เธอเห็นว่าเขายอมรับผิดทุกอย่างและสัญญา ว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อต้อยคนนี้อย่างเด็ดขาด
“แค'สัญญามันยังไม่พอหรอกค่ะศรัน" จิตตรีบอกกับเขา

“มันต้องสาบานกันเลย คุณกล้าสาบานกับจิตได้มั้ยว่าคุณจะไม่ยุ่ง เกี่ยวหรือข้องแวะกับผู้หญิงคนนี้หรึอคนอี่นๆ อีก”

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ของสะสมสยองขวัญ เรื่องแปลกทั่วไทย part1

 ความนิยมในการสะสมสิงของที่โปรดปรานของแต่ละคน นั้น ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปสุดแท้แต่ว่าใคร จะชอบแบบไหน ซึ่งก็ฟ้นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่มีใครห้ามได้...
มีนักสะสมจำนวนไม่น้อยที่นิยมสะสมเครื่องกำจัดหนูในสิงที่คนทั่วไปอาจ มองข้าม บางคนสู้อุตส่าห์สะสมมาตลอดชีวิตโดยไม่คิดจะขาย หรือมอบต่อให้คนอื่น ทั้งนี้ ก็เพราะมีความรักในของสะสม ของตน และไม่เชื่อว่าจะมีใครเก็บรักษาได้ดีเท่าตนเอง
ของสะสมทั้งหลายดังกล่าวจึงล้วนเป็นสิงสูงค่าสำหรับผู้เป็น เจ้าของ จนบางครั้งไม่อาจตีเป็นมูลค่าหรือราคาค่างวดได้ เนื่อง จากค่าของสิ่งสะสมต่างๆ เหล่านั้น มีค่าสูงล่งทางด้านจิตใจซึ่งไม่ อาจประเมินเป็นราคาเครื่องไล่หนูชื้อขายได้
เคยมีการนำเรื่องราวเกี่ยวกับสิงของสะสม ที่มีค'วามแปลก แหวกแนวไม่ชํ้าแบบใครมานำเสนอแก่คุณผู้อ่านมากมายหลายเรื่อง

แตกต้องยอมรับว่ายังไม่เคยเจอสักรายที่นิยมสะสมของสยองขวัญ
ดังเช่นหนุ่มใหญ่เจ้าของนาม “สมพงษ์ จันทร์รักษา” ซึ่งชอบ
เสาะหาหมวกกันน็อกของผีตายโหงมาเก็บสะสมไว้ในบ้านของตน
เมื่อนานๆ จะเจอคนใจถึงอย่างนี้ มีหรือที่เราจะมองข้าม!!
ความอยากรู้ถึงที่มาที่ไปของแนวความคิดแปลกประหลาด
ดังกล่าว จึงเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 37/22
หม่ 3 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อันเป็น
แต่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่วันที่เดินทางไปนั้น คุณสมพงษ์
เจ้าของบ้านผู้นิยมสะสมหมวกกันน็อกผีตายโหงรายนี้ไม่อยู่ จึงได้
พบแต่เพียงของสะสมสยองขวัญของเขา อันหมายถึงหมวกกันน็อก
ของบรรดาผู้ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจักรยานยนต์ ที่ถูกนำมาวาง
เรียงรายอยู่เหนือรั้วรอบบริเวณบ้านเท่านั้น เครื่องไล่หนู
จากการสำรวจโดยรอบพบว่า ได้มีการนำหมวกกันน็อกหลาก
สี หลากร่นหลายแบบ มาวางไว้บนรั้วรอบบ้าน และเมื่อมองไป
ที่หมวกกันน็อกที่วางเรียงอยู่นั้นก็พบว่า แต่ละใบมีสภาพหลาก
หลายแตกต่างกันไป บางรายก็ยังพอใช้งานได้ แต่ส่วนใหญ่ล้วน
แต่มีร่องรอยแตก ไม่มีหน้ากากพลาสติก และมีรอยถลอกเกือบ
ทุกใบ บางใบมีคราบคล้ายเลือดติดอยู่ภายในหมวก


ของสะสมสยองขวัญ เรื่องแปลกทั่วไทย part2

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ออกกำลังกายด้วยบาร์โหนBar จะทำให้ความจำของสมองดีขึ้นมีนักจิตวิทยาหลายคนได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการทำงาน ของสมอง โดยให้ลองเรียนรู้ลิ่งสองสิ่งติดๆ กัน ผลปรากฏว่าเราจะลืมสิ่งที่ เราเรียนรู้อย่างแรกไป แต่หากว่าเว้นช่วงเวลาสักหน่อย เราก็จะลืมสิ่งที่ เราเรียนรู้ไปน้อยกว่าที่เรียนติดกันเลย
การวิจัยดังกล่าวทำให้เราเห็นว่า หากว่าเราต้องการที่จะจำ หรือ ว่าทำงานสิ่งใดนั้น ทางที่ดีควรจะเรียนรู้ จำ และทำให้เสร็จสิ้นไปอย่าง ใดอย่างหนึ่ง จากนั้นก็ค่อยทำงานอีกอย่างให้เสร็จสิ้น เซ่นนี้งานจะมี ประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราทำงานสองอย่างพร้อมกัน เพราะนอกจาก งานจะไม่ดีแล้ว อาจจะทำให้เราเกิดความเครียดอีกด้วย
ในช่วงเวลาที่เร่งด่วน เราควรจะพิจารณาดีๆ ว่าเราควรจะทำงาน ชิ้นไหนก่อนเพื่อที่จะสามารถจัดการงานต่างๆของเราให้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ เพราะการทำโน่นนิดนี่หน่อยอาจจะทำให้เราไม่สามารถ ทำงานอะไรเสร็จสิ้นเลยสักอย่างก็เป็นไปได้เหมือนกัน
จำด้วยความเข้าไจ
สิงที่เราท่องจำคงจะเสียเปล่า หากว่าเราไม่เคยคิดที่จะจำด้วย ความเข้าใจเลย เพราะหลักการง่ายๆ ที่จะทำให้เราสามารถที่จะจำได้ แม่นยำมากขนก็คอ การที่เราสามารถเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจแล้ว เมื่อมีคน กล่าวถึงเรื่องนั้นซํ้าอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะสามารถจำเรื่องราวดังกล่าวได้ อย่างแม่นยำอีกด้วย
ความเข้าใจนันเป็นสิงทีทำให้เราสามารถต่อยอดทางความคิด ของเราไปได้เรือยๆ ไม,ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือว่าจะ เป็นการคิดเซือมโยงสิ่งต่างๆ เพราะหากว่าเราไม่สามารถเข้าใจ เอาแต่จำ

บาร์โหนสแตนเลส

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลองไปดูบันไดสู่การเปิบหนี้ในแบบอื่นๆ

ลองไปดูบันไดสู่การเปิบหนี้ในแบบอื่นๆ กับบ้าง สำบากบโยบาย กวามเสี่ยงรบาการแห่งปร:เกศไกย (ธปก.) วิเครา:หวาการก่อหนี้บั้บปิอยู่ 3 แบบคือ
9 แบบแรกก่อหนี้เพี่อลงทุนหารายได้ซึ่งเป็นการวางแผนสร้างอนาคต
9 แบบที่ 2 ก่อหนี้มาใช้จ่ายเพราะมีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉิน
เด่นของสิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ บุคคล เนื้อหา หรือว่าสิ่งอื่นๆ ซึ่งการ จำลักษณะเด่นก็จะช่วยทำให้เราสามารถจำจดได้แม่นยำขึ้น บาร์โหน
เวลาที่เราต้องเดินทางไปไหนมาไหน เราก็มักจะจำลักษณะเด่น ของสถานที่นั้นๆ เซ่น ตึกสูง ทาสีฟ้า หรือว่ารูปทรงสถานที่ที่แปลกตา ซึ่ง เป็นสิ่งที่ทำให้แตกต่างไปจากที่อื่นๆ และสามารถจำได้ง่าย ก็เหมือนกับ การที่เราเห็นลูกบอลสีแดงหนึ่งลูกในกล่องที่มีลูกบอลสีเหลืองทั้งหมด เราคงจะไม่สามารถจดจำลูกบอลสีเหลืองจำนวนมากได้แม้ลายจะแตก ต่างกันเล็กน้อย แต่เราเห็นจดจำลายของลูกบอลสีแดงได้อย่างถนัดถนึ่ เพราะว่ามันเด่นขึ้นมาจากลูกบอลลูกอื่นๆ นั่นเอง
ดังนั้น การจำลักษณะเด่นของสิ่งที่เราจะจำก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วย ทำให้เราสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นกว่าการที่เรา นั่งจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ โดยที่ไม่จำลักษณะเด่นนั่นเอง
เซ่นนี้ก็เหมือนกับการที่เราไปจำหัวข้อใหญ่ในเนื้อหาของการเรียน ต่อจากนั้นก็จะทำให้เราลามารถจดจำรายละเอียดอื่นๆ ในหัวข้อดังกล่าว ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีนื้ก็เป็นเคล็ดลับในการช่วยจำอีกวิธีหนึ่งนั่นเอง
รผ
เราคงจะเคยได้ยินคำว่า รผ  นื้มาบ้าง แต่จะคุ้นเคยแค,ไหนก็ แล้วแต่บุคคลไป ซึ่งนี้เป็นเทคนิคในการจำเรื่องราว หรือว่า เนื้อหาต่างๆ แถมยังเป็นการ!]กความคิดของเราไปด้วยในตัว
คำถามก็คีอ รผ 1แ คืออะไร
รผ 1แ เป็นคำถามที่เราจะต้องจำคำตอบ ซึ่งทั้ง 6 คำถามนื้ก็จะ ครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดที่มื ซึ่งเวลาเราจดย่อความ หรือที่เราเรียกกัน บาร์โหน

ว่าโน้ตย่อ เราก็สามารถใช้หลักการนี้ในการย่อความได้เซ่นกัน ทีนีเรามา ดูกันดีกว่าว่าเจ้า  เนี่ย ประกอบไปด้วยคำถามอะไรกันบ้าง
า.    ใคร(ผแว)
2.    ทาอะไร {ผแ47)
3.    ที่ไหน {ผแธผ)
4.    เมื่อไหร่ {ผแธโ{ธ)
5.    ทำไม {ผแV)
6. อย่างไร (แ(วผ)

หากว่าเราสามารถที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ และจำคำตอบ ของคำถามเหล่านี้ได้ ก็จะช่วยทำให้เราสามารถจำได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น เพราะเราสามารถจำประเด็นและมีภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็น อย่างดี ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน หรือว่าจะเป็นวัย ทำงาน หากว่าจะจำเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งก็ให้จำแบบ รผาแ ก็จะช่วย ทำให้เราสามารถจำเนื้อความได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
พยายามอย่าท่าอะไรคลายๆ อย่างในเวลาเดียวกับ
หลายๆ คนติดนิสัยชอบทำอะไรหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เดี๋ยวอ่านหนังสือวิชานี้แล้วหยุดพักไปอ่านหนังสืออีกวิชาหนึ่ง หรือบาง คนอาจจะทำงานซิ้นนี้แล้วไปทำงานอีกชิ้นหนึ่ง หรือรับอาสาทำอะไร หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน หากทำได้ก็เหมือนจะเป็นการดี แต่ตาม สถิติแล้ว คนส่วนใหญ่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพลดลง
เกเล็กลัน อ'ๆแม่น ลน00ไนร์ก ^


บาร์โหน